ZO ČSV 

Bystřice

ZO ČSV Bystřice

Včelařský spolek pro Bystřici a okolí byl založen ustavující schůzí 15.3.1925. Prvním předsedou byl zvolen p. Josef Krátký, místostarostou p. Antonín Bárta, jednatelem p. Adolf Beneš, pokladníkem p. Václav Čapek. Bylo voleno 10 členů výboru, 6 náhradníků a 2 revizoři účtů. Bylo rozhodnuto o spolkové místnosti: p. Marek, hostinský dává k dispozici spolku místnost na schůze. Bylo přijato vzíti si šekové konto u filiálky Okresní hospodářské záložny Benešovské, filiálky v Bystřici. Souhlaseno poříditi si časem některé části včelařského nářadí, jako vařák, lis na mezistěny, medomet a spolkovou knihovnu. Byl stanoven roční příspěvek pro každého člena: Zemské ústředí - 18 Kčs, zápisné - 2,50 Kčs, roční příspěvek členský místnímu spolku v Bystřici - 4 Kčs. Dále bylo usneseno oznámiti ustavení spolku ústředí v Praze, jakož Zemské správě politické a zaslati tamtéž stanovy spolku ku potvrzení. Bylo požádáno Zemské ústředí o zprostředkování a podání informace o poskytnutí státní subvence od Zemědělské rady ku pořízení včelařského náčiní. Jiných návrhů nebylo a proto byla schůze ukončena. Zapsal jednatel Adolf Beneš. 

Tak je zapsáno v Pamětní knize včelařského spolku Bystřice. Pamětní kniha je vedena až do 25. prosince 1939. Zde nastává velká mezera a další zápis je až v roce 1961. V tomto roce bylo ve spolku 45 členů s 247 včelstvy. Předsedou byl p. Josef Krátký, jednatelem p. František Kumšta, pokladníkem p. Jiří Bučinský. V tomto roce byla učiněna smlouva na dodávku medu a sice 1,8 kg z jednoho včelstva. Od 247 včelstev to bylo 444,7 kg. K výročí KSČ a celostátnímu sjezdu bylo odpracováno u JZD 250 hodin na řípě. Tak praví kronika. Teď bych rád jmenoval opravdové mistry včelaře z historie včelařského spolku, kteří nejen že včelám rozuměli, ale kteří obětovali také hodně svého času jako funkcionáři ZO Bystřice. Přítele Josefa Krátkého, Jiřího Bučinského, Karla Houzara, Josefa Dvořáka, Františka Kůstku, Marii Královou, Františka Duška, Jiřího Vyhnala. 


Více zde: https://vcelari-bystrice.webnode.cz/  


Předseda: Pavel Dohnal Tel.605 430 761   popelkyvakci@seznam.cz 

Místopředseda: Aleš Baťha  Tel. 737 348 923   alesbatha1@seznam.cz 

Jednatel: Zdeněk Dvořák   Tel. 724 074 836   zdenek.dvorka@centrum.cz 

Hospodář: Dagmar Maierová   Tel. 606 632 282   dagmar.maierova@porr.cz 

Nákazový ref.: Lubomír Jendele   Tel. 602 268 924   lubomir.jendele@cezdistribuce.cz