ZO ČSV 

Netvořice

ZO ČSV Netvořice

Počátek organizovaného včelaření v Netvořicích spadá do r. 1921, kdy byl v obci založen "Včelařský spolek pro Netvořice a okolí". V době založení měl 20 členů, prvním předsedou se stal Antonín Svašek, jednatelem pak Václav Zvěřina. (Udaje jsou čerpány z časopisu Vltavské proudy, ročník II., str. 7, vydaného dne 20.4.1923)

S výjimkou let 1942-45, kdy byly Netvořice zahrnuty s okolními obcemi do výcvikového prostoru zbraní SS a kdy byla většina obyvatel z obce nuceně vystěhována, působí včelařský spolek od svého založení do současnosti. Bohužel, písemné záznamy o jeho činnosti časem zmizely a ani v obecní kronice žádná
zmínka o včelařích nebyla nalezena. Jen díky pamětníkům můžeme připomenout alespon některé dlouholeté funkcionáře, přátele Františka Červenku, Františka Nerada, Miloslava Vrbovce, Josefa Vrbovce. (Pozn. pro nevčelaře: včelaři mezi sebou používají oslovení "přítel")

K historii včelaření na Netvořicku určitě patří i vybudování "školního" včelína v areálu ZŠ. Vznikl v polovině 60.let minulého století, (za vydatné podpory tehdejšího ředitele školy p. Ladislava Kotka a pomoci učitele p. Josefa Vrbovce. Nový včelín byl osazen pěti novými úly a vybaven všemi potřebnými pomůckami pro práci se včelami.

Od této doby až dodnes nepřetržitě funguje při ZŠ včelařský kroužek mládeže. V jeho vedení se postupně vystřídali přátelé V. Čížek, Fr. Červenka, J. Hejný a od r. 1980 až dosud kroužek vede př. V. Slabý.

V minulosti se mladí včelaři zúčastňovali úspěšně oblastních kol včelařské soutěže pro mládež a několik bývalých členů kroužku se dodnes aktivně včelaření věnuje.