ZO ČSV

Neveklov

ZO ČSV Neveklov

Historie včelařské organizace NEVEKLOV

Včelařský spolek byl založen v roce 1926. První členské příspěvky byly vybrány 16. listopadu 1926 a ještě téhož roku 5. prosince byly schváleny stanovy. Tehdy se do nově vzniklého spolku přihlásilo 23 členů. Založení spolku prosadil př. Antonín Růžička z Břevnic čp. 7, který byl prvním předsedou a to až do roku 1956. Prvním jednatelem byl ředitel hospodářské školy profesor František Kubín, pokladníkem profesor školy František Kučera. V roce 1930 se stal jednatelem př. profesor Vendelín Šístek, který přestoupil z včelařského spolku v Maršovicích.

Aktivita spolku byla přerušena v letech 1943 - 1945 z důvodu vystěhování Neveklovska za druhé světové války. Do té doby však byla činnost spolku bohatá a všestranná. Namátkově: Kurz medového pečiva v roce 1932, kurz výroby slaměných úlů v roce 1933, přednáška Dr. Antonína Schönfelda - ředitele výzkumné ústavu včelařského v Dole v roce 1936. Dále několik zájezdů a včelařských přednášek.

Zápis z roku 1943 říká, že tehdy měl spolek 83 členů a byl dosti rozlehlý. Pod Neveklov mimo jiné patřili včelaři z Blaženic, Měřína, Bříšejova, Chrášťan a Václavic. V roce 1952 byly Křečovice s okolím začleněny do okresu Sedlčany. Dne 30. října roku 1955 byl zrušen spolek v Maršovicích a do Neveklova tehdy přistoupilo 16 jeho členů. Maršovický spolek byl původně založen 28. listopadu 1920. Jeho prvními funkcionáři byli: Karel Barták z Maršovic, Josef Hrma ze Zálesí, řídící učitel Majer a František Krampera z Maršovic.


Více zde: https://www.cmeldy.cz/  

Fotografie přibližně z roku 1915. Pan František Hrma u včelína v Zálesí.