ZO ČSV

Vlašim

ZO ČSV Vlašim


Popis historie spolku... 

Včelařský spolek Vlašim byl dle dochovaného zápisu založen v neděli 18. června 1905 ve dvě hodiny odpoledne. Účastníci zakládající schůze zvolili prozatímním předsedou p. Aloise Šmakala, který přítomným včelařům vysvětlil nutnost spojení do spolků a poukázal na různé výhody z toho plynoucí.

Stanovy spolku byly předem předběžně vypracovány skupinou vlašimských včelařů.Ustavující shromáždění je schválilo beze změny. Zvolený p. předseda Šmakal navrhl ke zvolení pětičlenný výbor složený ze včelařů z Vlašimi a blízkého okolí. Volba proběhla bez připomínek, výbor byl zvolen.

Bylo schváleno přihlášení spolku za člena Zemského ústředního včelařského spolku v Praze. Spolek s nadšením pracoval i v dalších letech. V roce 1907 sdružoval 25 členů z Vlašimi a blízkého okolí.

Informace o současnosti... 

Činnost spolku od založení až do současnosti, t.j rok 2018, postupně rozšířila počty organizovaných včelařů a chovaných včelstev do takové míry, že včelařský spolek Vlašim patří mezi největší v benešovském okrese.

Spolek spojuje včelaře na rozloze 110 km2, 19 katastrálních území v působnosti 9 obcí. Počet členů činí 105 včelařů. V rámci působnosti spolku je chováno celkem 1272 včelstev. Ke spolku patří také "Dům včelařů" v Domašíně, který je jeho majetkem a slouží k zajištění řady služeb pro včelaře, např. prostory domu jsou schváleny jako výkupna medu, která slouží už 25 let. Již 30 let funguje nepřetržitě i včelařský kroužek pro děti a vychoval celou řadu výborných včelařů.

Základní pilíř spolku tvoří skupina funkcionářů zajišťující veškerou rozsáhlou administrativu - léčení včelstev, vzdělávání včelařů a další záležitosti spojené s úspěšným chovem včel v místním regionu.

Text: František Hlaváček a Oldřich Rataj