ZO ČSV

Vrchotovy Janovice

ZO Vrchotovy Janovice

První písemnou zmínku o našem spolku máme z časopisu Český včelař z roku 1883. Jednatel spolku Josef Machoň (1853-1929), řídící učitel z Olbramovic, uvádí tuto zprávu ,,dne 3. prosince 1882 sešli se včelaři z okolí Janovic podruhé v sídle spolku nedávno založeného, aby společně promluvili o tom, co tíží pouze jen včelařskou mysl jejich, jakož i o tom, co je těší. Členů spolku bylo osmatřicet..." Bohužel zatím více pramenů z této doby nemáme k dispozici. Kronikář spolku z Ouběnic se zmiňuje, že roku 1882 byl založen spolek i ve Vojkově, pramen však neuvedl.

Kronika Vojkova založená roku 1922 se o spolku již nezmiňuje, patrně zanikl, aneb byl připojen k spolku v Janovicích. Ten také pravděpodobně přerušil svou činnost, z dob těsně před první světovou válkou, o něm není vůbec žádných zpráv. Spolek znovu aktivně obnovil svou činnost 18. ledna 1920. Předsedou byl zvolen P. Vincenc Bočan a jednatel učitel Matěj Hauzer, on byl první kronikář obce.

Roku 1922 uvádí celkový počet včelařů 24. Další zápis je v zimě 1922-23, kdy za nepříznivé zimy zahynula polovina včelstev. Od roku 1920 spolek uchovává knihu zápisů ze schůzí, od této doby máme souvislé informace. Zde například najdeme protokol sepsaný při ustavující schůzi včelařského spolku janovického ze dne 16.ledna 1920 a je zde také připomenuta tradice spolkové činnosti z minulého století.

Ani v době 2.světové války se spolek nerozpadl, pouze přesídlil za hranice cvičiště Waffen SS do Velké Lhoty u Vrchotových Janovic.

V roce 1951 měl spolek 19 členů a stal se příslušným do Jednoty včelařů a včelařských spolků.

Mezi dlouholeté členy a funkcionáře spolku patřil bývalý ředitel školy Jaroslav Kruchňa. Za svou práci dostal několik vyznamenání, z nichž nejvyšším byl titul "zasloužilý včelařský pracovník", jenž mu byl udělen v r.1975.

Když v roce 1982 organizace slavila sté výročí činnosti, mohla již uvést, že počet členů překročil 50 a ještě zde pracoval kroužek při základní škole. Počet chovaných včelstev se pohyboval nad dvě stě padesát.


Současnost spolku

Členskou základnu tvoří v průměru 45 členů z obcí Bezmíř, Božkovice, Minartice, Mrvice, Nespeky, Podolí, Radotín, Rudoltice, Strnadice, Šebáňovice, Vojkov, Vrchotovy Janovice, kteří obhospodařují přibližně 406 včelstev.


Vložte svůj text...