ZO ČSV

Votice

ZO ČSV Votice

Vítáme vás na webu Základní organizace Českého svazu včelařů Votice. Stránky jsou určeny jak členům Votického spolku, tak i široké veřejnosti, kterou chceme touto cestou seznámit s naší činností a poukázat na všeobecný prospěch vyplývající z chovu včel.

Spolek Votických včelařů byl založen v roce 1906 a v průběhu své historie prošel řadou organizačních a strukturálních změn. V současné době evidujeme 26 řádných členů a 7 členů registrovaných, kteří mají na území naší ZO umístěna včelstva. Společně se staráme o více než 500 včelstev, což představuje přibližně 9,5 včelstva/km2, tedy téměř o třetinu více, než činí celorepublikový průměr. ZO Votice spravuje katastrální území: Beztahov, Budenín, Hory u Votic, Hostišov, Jiřetice u Neustupova, Kouty u Smilkova, Martinice u Votic, Neustupov, Sedlečko u Jiřetic a Votice.

V současné době patří k hlavní náplni činnosti spolku hromadné zajišťování léčiv k ošetřování včelstev, zprostředkování povinných vyšetření a provádění nezbytných administrativních úkonů spojených s chovem včel a chodem organizace. Do budoucna si klademe za cíl tuto činnost rozšířit o pořádání vzdělávacích akcí pro včelaře a více se zapojovat do veřejného života ve svém okolí.

Co nás všechny spojuje, je chov včel, jehož hlavní přínos spočívá v opylení zemědělských i planě rostoucích rostlin. Včely mají až 50% podíl na zvyšování produkce ze zemědělských plodin (ovocné stromy, luskoviny, jeteloviny, olejniny, maliny, jahody, dýně, okurky, tykve). Přítomnost včel v přírodě je nezbytná také pro zachování diverzity planě rostoucích rostlin, jako jsou luční porosty, léčivky a divoce rostoucí keře a dřeviny. Tyto rostliny mohou být důležitou složkou biotopů jiných živočišných druhů (např. motýli), nebo jsou využívány zvěří jako zdroj potravy. Ke včelaření rovněž neodmyslitelně patří produkce medu a ostatních včelích produktů.

"Včely jsou mnohem užitečnější tvorové, než se doposud myslelo, patří k nejúžasnějším a nejnepostradatelnějším domácím zvířatům. Zaslouží si mnohem více pozornosti, než jsme jim věnovali jako producentům medu a vosku, protože pracují na našich polích a zahradách."

1911 Konrad Sprengel (objevitel opylovací činnosti hmyzu)


Více na: https://vcelari-votice.webnode.cz/