ZO ČSV

Heřmaničky

ZO ČSV Heřmaničky

Historie včelařského spolku

V naší územní oblasti byl dne 11.listopadu 1928 spolek založen jako včelařský spolek Smilkov, který svojí činnost zahájil dnem 1.ledna 1929. Písemné doklady o činnosti tohoto nově založeného spolku se ale nedochovali. Počáteční stav členů byl 46.

Spolková činnost byla již od začátku na vysoké úrovni ,spolek v té době měl vlastní knihovnu, vařák na vosk a v každé větší osadě medomed, který si včelaři půjčovali.

V roce 1969 a to 19.ledna členové spolku pro špatnou tehdejší dopravní obslužnost odhlasovali na výroční členské schůzi přejmenování spolku na ZO ČSV Heřmaničky.

V této době se též ustálily hranice působnosti spolku na tyto osady: Arnoštovice, Čišťovice, Dědkov, Durdice, Chotětice, Ješetice, Jiříkoves, Jíví, Hlaváčkova Lhota, Karasova Lhota, Kouty, Křenovičky. Radíč, Smilkov, Velké Heřmanice, Heřmaničky a přilehlé samoty.

Později byly Chotětice začleněny do spolku Sedlec .Tato územní mapa platí v podstatě do dnešní doby.


Kontakty pro zájemce o včelařství v působnosti naší ZO ČSV Heřmaničky:

Karel Mikulanda -tel . 736 132 012  

Stanislav FILIP-tel. 736 902 814


Výbor ZO ČSV-Heřmaničky
1. předseda-Karel Mikulanda 

2. jednatel -Stanislav Filip 

3. hospodář-František Hlaváček 

4. referent pro zdraví včel-Josef Herma 

5. člen výboru-Martin Hlaváček

Důvěrníci PRO OBLASTI: 

Heřmaničky-Stanislav Filip, Karel Mikulanda 

Smilkov-Petr Kapoun 

Radíč,Čišťovice-Josef Herma

                                                                                               Sestavil 3.3.2020 Karel Mikulanda, předsedo ZO Heřmaničky.