ZO ČSV

Divišov

ZO ČSV Divišov

Spolek včelařů v Divišově vznikl 23. 11. 1919.

V devatenáctém roce dvacátého století se sešlo několik včelařských nadšenců a založili VČELAŘSKÝ SPOLEK pro Divišov a okolí. U zrodu bylo 23 občanů z 8 okolních obcí.

V následujících letech 1921 - 1923 došlo ke krizi spolku a počet členů se snížil na pouhých 13. Noví členové přišli do spolku v letech následujících 1924-1928 a jejich počet stoupl na 39 a celkem chovali 283 včelstev.

V období 1930-1938 řešil spolek běžnou agendu a poskytl na obranu státu finanční pomoc. V roce 1939 bylo vzpomenuto 20 let založení spolku - v té době již včelařilo 65 členů, kteří chovali 589 včelstev.

V období let 1940 - 1945 bylo velmi složité. Byly stanoveny dodávky medu na 1,5 kg na včelstvo, bylo nařízeno oznamovat konání schůzí na okres, vypracovat nové stanovy spolku a zvolit důvěrníky pro obce. Od roku 1942 byl stanoven obvod včelařské spolku, do kterého patřili : Divišov, Měchnov, Šternov, Drahňovice, Český Šternberk, Radonice, Zdebuzeves, Všechlapy, Libež, Bílkovice, Takonín, Slověnice, Třebešice, Litichovice, Lbosín, Křešice, Dalovy a Třemošnice. V roce 1943 bylo ve spolku 75 členů a chovali 407 včelstev. V roce 1944 došlo k velkému nárůstu členské základny a bylo přihlášeno 91 členů s 812 včelstvy.

Mezi lety 1945 - 1950 nastala doba, kdy každý občan i včelař věnoval čas na ostatní věci a včelařství bylo trochu opomíjeno. V roce 1950 byl na základní škole založen př. Mošnerem včelařský kroužek, který vedl až do své smrti v roce 1959.

V období 1951 - 1959 pracuje spolek špatně - dochází k zakládání velkochovů včel (lesy, statky a JZD). V tomto období prožívá spolek největší útlum za dobu svého trvání. Svou roli zde sehráli i politické poměry té doby.

Od 60.let dochází k oživení včelařského spolku a v roce 1969 se slaví 50 let od založení, na kterém byla udělena čestná uznání.

Období let 1970 - 1980 je čas konsolidace ZO. V té době má organizace kolem 60 členů a přibližně 700 včelstev, statky v okolí okolo 110. V roce 1980 byl za předsedu zvolen př. Vondra, který tuto funkci vykonával až do roku 2019 - necelých 40 let!

V roce 1983 se na Neveklovsku a v Netvořicích objevila ohniska varroázy. V ohnisku se provedla totální likvidace včel a bylo vyhlášeno ochranné pásmo. V roce 1985 dochází v okrese Benešov k silnému rozšíření varroázy do 18 obcích - 143 ohnisek. Včelaři se potýkají s ošetřováním včelstev, odběrem vzorků a jejich rozborem. Jsou zakoupeny ruční postřikovače a aerosolové přístroje a kompresor.

V následujících letech se veškerá činnosti organizace zabývá zdravotním stavem a léčením. 


V roce 2019 předalo stávající vedení chod organizace do "mladších" rukou. V současnosti v ZO Divišov včelaří 57 včelařů, kteří se starají o 723 včelstev. Věřme, že i v budoucnu budou naše včelstva zdravá a přibudou noví, mladí včelaři do našich řad!

https://divisov-vcelari.webnode.cz/