ZDRAVÍ VČEL

OO ČSV Benešov

Odevzdání zimní měli 2024

Postup odevzdávání měli bude stejný jako v předchozích letech... směsné vzorky označené a správně očíslované dle přiloženého seznamu generovaného z CISu můžete za Vaší ZO odevzdat přímo na pracovišti SVS Benešov (do 15.2.2024) a nebo okresnímu zdravotnímu referentovi P. Petrákovi ve čtvrtek 8. února 2024


POZOR na kontrolní vzorky na MVP po dvou letech! Vzorky do 25 včelstev.... a jedná se o následující katastry:

ZO Benešov - Býkovice u Bořeňovic

ZO Divišov - Litichovice, Lbosín, Dalovy, Křešice u Divišova, Bílkovice, Divišov u Benešova, Třebešice u Divišova

ZO Petroupim - Teplýšovice, Čeňovice

ZO Trhový Štěpánov - Trhový Štěpánov, Chlum u Vlašimi

ZO Vlašim - Tehov, Rataje u Vlašimi, Kladruby u Vlašimi, Vlašim, Pavlovice u Vlašimi, Zdislavice u Vlašimi, Bolina, Římovice


Svoz vzorků od jednotlivých ZO proběhne ve čtvrtek 8. února 2024 

- v 16 hodin ve Voticích (parkoviště u chovatelů)

- v 17 hodin ve Vlašimi (Tesco)

- v 18 hodin v Benešově (nově u Kauflandu - 1. ulička)

Přemek Petrák - 737 071 699
Státní veterinární správa - Benešov 

Černoleská 1929, Benešov, 256 38     Telefon: +420 317 723 011 

MVDr. Jiří Doktor - 770 102 572   /   MVDr. Jakub Škrabal - 606 844 222


ZDRAVOTNÍ REFERENT PRO OKRES BENEŠOV

Přemek Petrák - 737 071 699      cmeldy@email.cz

SRŠEŇ ASIJSKÁ na území ČR!!!


Hnízdo sršní asijských už je pryč. Zlikvidovali ho plzeňští hasiči - Novinky

Poznámka správce webu:

Nutno podotknout, že k likvidaci hnízda došlo v pokročilé době, tudíž není jasné, kolik mladých oplozených sršních matek stihlo opustit původní hnízdo pro zazimování. Byla by velká náhoda, že v okolí Plzně by bylo jen jedno jediné hnízdo. Zda bylo nebezpečí zažehnáno se potvrdí až v průběhu léta příštího roku. 


6. 2. 2022

Výzkumný ústav včelařský rozšiřuje nabídku o nově registrovaný přípravek proti varroáze... 

FormicPro 68,2 g. Odkaz ZDE.


13. 1. 2022

POZOR!!! 

Nezapomeňte na bývalá ochranná pásma (OP) moru včelího plodu (MVP) z období 2019-2020, která se musí po dvou letech vyšetřit prostřednictvím vzorků měli do 15. 2. 2022. Počítáno bude max. 25 včelstev na vzorek. Týká se to těch katastrů, které nepodléhají aktuálním ochranným pásmům. 

Katastry, které se z té doby duplikují a aktuálně stále spadají do OP se budou vyšetřovat na MVP v poměru max. 10 včelstev na vzorek. 


Katastry, které se budou vyšetřovat po dvou letech (max. 25 včelstev na vzorek kód EpM120 MVP) :

ZO Dolní Kralovice - Keblov, Loket u Dolních Kralovic, Brzotice, Alberovice, Bernartice u Dolních Kralovic, Němčice u Dolních Kralovic, Kačerov

ZO Čechtice - Strojetice, Černičí, Otročice, Křivsoudov, Mnichovice, Čechtice

ZO Divišov - Libež, Slověnice 

ZO Vlašim - Radošovice u Vlašimi, Ctiboř, Nemíž, Znosim, Domašín  


Katastry, které se budou vyšetřovat dle aktuálních OP (max. 10 včelstev na vzorek kód EpM160 MVP):

ZO Benešov - Býkovice u Bořeňovic

ZO Divišov - Litichovice, Lbosín, Dalovy, Křešice u Divišova, Bílkovice, Divišov u Benešova, Třebešice u Divišova

ZO Petroupim - Teplýšovice, Čeňovice

ZO Trhový Štěpánov - Trhový Štěpánov, Chlum u Vlašimi

ZO Vlašim - Tehov, Rataje u Vlašimi, Kladruby u Vlašimi, Vlašim, Pavlovice u Vlašimi, Zdislavice u Vlašimi, Bolina, Římovice


17. 12. 2021 

Aktuální metodika pro ochranu a zdraví včel .....


                          POZOR NA NOVÉ OCHRANNÉ PÁSMO NA VLAŠIMSKU (ŘÍMOVICE)!

10. 6. 2021

Vyhlášeno nové ohnisko moru včelího plodu na Vlašimsku. Do 12. 7. 2021 musí včelaři dotčených katastrů odevzdat vzorek letní měli (popř. jiné možné vzorky viz. příloha). Týká se to těch stanovišť, která nebyla vyšetřována na mor v zimní měli 2021.. tzn. Římovice, Bolina, Chlum u Vlašimi, Rataje u Vlašimi, Trhový Štěpánov a Zdislavice u Vlašimi.


!!!Přehledová mapa moru včelího plodu!!!   ZDE 


10. 12. 2020

Aktualizace metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 


Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní veterinární správa (SVS) zveřejnily na svých úředních deskách Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 (dále jen Metodika 2021). Jeden ze zásadních koncepčních dokumentů pro státní veterinární dozor a důležitý dokument pro chovatele hospodářských zvířat každoročně navrhuje rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů, které mají předcházet vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Dokument reaguje na vývoj nákazové situace.

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 (MKZ) upravuje podmínky pro včelaře, za nichž mohou přemísťovat včelstva. Rozsah dosavadních požadavků na vyšetření vzorků měli na mor včelího plodu před přemístěním včelstev SVS upravuje a odůvodňuje v souvislosti s návrhem novely veterinárního zákona takto:

Ruší povinnost chovatele včel vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje. S cílem dostatečné kontroly nákazové situace a prevence šíření nákazy bude nově doba platnosti vyšetření vzorku měli (spadu ze dna úlů) zkrácena z 12 měsíců na 4 měsíce. Vyšetření bude muset včelař nechat provést při každém přesunu včelstev na vzdálenost větší než 10 kilometrů. Dosud byla tato povinnost závislá na tom, zda se jedná o přesun do jiného katastrálního území obce, či ne.

Část I.

Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené ze státního rozpočtu

10. Včely

EpM120 MOR VČELÍHO PLODU - VyLa (BV) - monitoring

Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma v oblasti, která byla před dvěma lety ohniskem nebo ochranným pásmem, a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsný vzorek měli odebraný k tomuto účelu ze stanoviště včelstev. Vzorky měli se odebírají z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl maximálně od 25 včelstev.

EpM160 MOR VČELÍHO PLODU - VyLa (BV)

Vyšetření směsných vzorků měli nebo vzorků včel ošetřujících plod od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu vymezeném v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených krajskou veterinární správou. Vzorky se odebírají v termínech a frekvenci určených v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených pro dotčené ochranné pásmo.

EpM300 VARROÁZA - VyLa (PV)

Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na všech stanovištích. Vzorky zimní měli musí být odebrány po takové lhůtě od provedeného podzimního ošetření včelstev, aby nebyl k vyšetření odevzdán léčebný spad. Vzorky měli se odebírají nejdříve za 30 dnů od dne vložení čistých podložek na dna úlů a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2021.

Část II.

Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené chovatelem zvířat

3. Včely

ExM110 MOR VČELÍHO PLODU - VyLa (BV)

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli od všech včelstev na stanovišti. Vzorky měli se odebírají z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl maximálně od 25 včelstev. Vyšetření nesmí být starší 4měsíců (rozhodné je datum odběru vzorku) a provádí se:

a) před přemístěním včel (včetně včelích matek) nebo včelstev na vzdálenost větší než 10 km,

b) v případě kočovných včelstev na stanovišti, na kterém jsou včelstva zazimována.

Varroáza

Ošetření včelstev proti varroáze se provádí dle kódů ExM310 a ExM330 a dle pravidel stanovených v "Metodickém pokynu Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy" č. j.: SVS/2019/114754-G

ExM310 VARROÁZA - předjarní léčebné ošetření

Na základě vyhodnocení intenzity varroázy dle kódu EpM300 se na jednotlivých stanovištích při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo provede ošetření všech včelstev na stanovišti. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. 2021.

ExM330 VARROÁZA - letní ošetření kočujících včelstev

Ošetření všech kočujících včelstev se provede po 1. 6. 2021, nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště uvedené v Ústřední evidenci zvířat, na kterém budou včelstva zazimována. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací.
Varroázu způsobuje nebezpečný parazit Varroa destructor. Samičky roztoče se do úlů dostávají na těle dělnic, vyjímečně i trubců. Těsně před zavíčkováním včelího plodu přechází oplodněná samička na dno plodové buňky. Po zavíčkování samička kleštíka naklade přibližně 3-5 vajíček, ze kterých se líhnou larvy, která prochází dalšími stádii vývoje. Samec...

Mor včelího plodu je problém bakteriálního původu, kde původcem je velmi odolná a vůči svému hostiteli, nekompromisně agresivní bakterie "Paenibacillus larvae".

7. 1. 2020 Veterinární zákon v ustanoveních týkajících se včelařství doplnil v pojmech, co se rozumí včelstvem a včelím dílem. Upřesnil též definici prohlížitele a doplnil pro ně i doklad - průkaz prohlížitele včetně vzoru tohoto průkazu, jímž se budou prokazovat. Rostlinolékařský zákon doznal několika změn v "našem" § 51. V tomto ustanovení bylo...


18.1.2020                        

                                 Metodika kontroly zdraví zvířat - výňatek včely ...


ZDRAVOTNÍ REFERENT