Mor včelího plodu (MVP)

20.02.2020

Mor včelího plodu je problém bakteriálního původu, kde původcem je velmi odolná a vůči svému hostiteli, nekompromisně agresivní bakterie "Paenibacillus larvae". 

Spory bakterie jsou schopné přežívat ve starých úlech a včelařském nářadí desítky let. Zdatně odolává  extrémním životním podmínkám, které nejsou slučitelné s životem včel. K efektivní likvidaci spor moru dochází při vystavení teplotám vyšším než 117°C po dobu až několika desítek minut. 

Mezi nejběžnější klinické příznaky patří často výrazná mezerovitost plodu, propadlá a často i proděravělá víčka včelího plodu, kašovitá hmota uvnitř včelích buněk bez "pevných" částí uhynulých kukel, klihovitý zápach různé intenzity atd....

Významnou prevencí proti MVP je pravidelná obměna včelího díla, dezinfekce úlů a včelařského nářadí. V případě podezření z této nákazy je nutné ihned kontaktovat nejbližší pracoviště SVS (státní veterinární správy). Potvrdí-li se nákaza na stanovišti, je vyhlášeno ohnisko a následně roční ochranné pásmo cca do 3 km kolem stanoviště (s ohledem na celá území postižených katastrů). Nakažená včelstva se v ohnisku zlikvidují a všechna včelstva v ochranném pásmu jsou podrobena kontrolnímu vyšetření (nejčastěji ze zimní měli - max. 10 včelstev na vzorek). Ochranné pásmo zaniká v případě, že se před dovršením roční lhůty provede opětovná kontrola původního ohniska, která vyloučí klinické příznaky onemocnění. Po dvou letech se toto zaniklé ochranné pásmo opět kontroluje vyšetřením včelstev ze vzorků zimní měli - max. 25 včelstev na vzorek). 

Odkaz na přehledovou mapu ochranných pásem MVP v ČR najdete ZDE.